Zpět

Příjímací řízení

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do MŠ Bělehradská
do MŠ Pod Lajsníkem
do MŠ U Cáchovny
do MŠ Fr. Kmocha
do MŠ K.H.Borovského 

1.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku *

2.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 4 let věku *

3.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 3 let věku *

4.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou  oblast  mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku *

5.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou  oblast  mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 4 let věku *

6.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou  oblast  mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 3 let věku *

*Upřednostnění se týká  dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu a děti umístěné v dětském domově.

otevření k registraci

informace k zápisu

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

Příloha č. 1 OZV č. 6/2021 (grafická část) 

https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ

Přijímací řízení prázdniny 2022


Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných zák…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředite…

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací