Zpět

Co nabízíme

Naše mateřské školy nabízí dětem především prostředí plné pohody, klidu, empatického a vstřícného přístupu a vzájemné důvěry. Samozřejmostí je kvalitní předškolní vzdělávání a příprava dětí na vstup do základní školy. Do mateřských škol přijímáme i děti s potřebou podpůrných opatření.
Naše učitelky jsou plně kvalifikované. Některé mají vzdělání rozšířené o studium speciální pedagogiky a kurzy logopedické prevence. Provozní pracovníci jsou milí a vstřícní, s hezkým vztahem k dětem.
Podporujeme zdravý životní styl, vedeme děti k dodržování pitného režimu. Důsledně se věnujeme prevenci patologických jevů, učíme děti hezkému chování k sobě navzájem. Věnujeme se také postupné adaptaci nových dětí na prostředí školky, kolektiv dětí i paní učitelky. Adaptaci přizpůsobujeme dětem individuálně.
V průběhu školního roku nabízíme dětem rozmanité a různorodé aktivity. Rozvíjíme u dětí estetické a hudební cítění prostřednictvím tvořivých činností. Vyrábíme i z netradičních materiálů, učíme děti netradiční výtvarné techniky. Zapojujeme se do výtvarných soutěží. Učíme děti pracovat s keramickou hlínou.
Dětem, které mají rády pohyb, nabízíme cvičení na tělocvičném nářadí nebo v tělocvičně. Směřujeme děti k dennímu pohybu venku, na čerstvém vzduchu. Na procházkách poznáváme okolí školky, ale plánujeme také „turistické“ výlety za poznáním. V případě zájmu rodičů organizujeme pro děti předplavecké kurzy, bruslíme na zimním stadionu. Vyjíždíme do školky v přírodě.
Cíleně vedeme děti k ochraně životního prostředí prostřednictvím environmentální výchovy. Učíme děti aktivně chránit přírodu a třídit odpad. Nabízíme výjezdy na ekovýlety. Důsledně se věnujeme polytechnickému vzdělávání Vašich dětí, ať je to při manipulacích s konstruktivními stavebnicemi, nebo při různých rukodělných činnostech, které vedou k nějakému hmatatelnému výrobku či pouze prožitku.
Rozvíjíme u dětí digitální gramotnost. Děti se učí pracovat na interaktivní tabuli, programovat jednoduché roboty, obsluhovat počítač.
Slavíme s dětmi jejich svátky a narozeniny. Pořádáme drobné oslavy – před Vánoci, ke Dni dětí, k ukončení školního roku.
Navštěvujeme divadelní představení a jezdíme na výlety. Chodíme do Městské knihovny v Mostě, kde se děti seznamují s knihami prostřednictvím prohlídky a besedy. Spolupracujeme s Policií ČR, městskou policií a hasiči; připravují pro nás preventivní programy. Naši předškoláčci se v základních školách seznamují s prostředím, jež budou brzy navštěvovat. Účastníme se aktivit Střediska volného času v Mostě, chodíme na představení do základní umělecké školy. Při řešení obtíží Vašich dětí spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.
Pořádáme také akce pro rodiče a děti. Na začátku a při ukončení školního roku se s rodiči setkáváme na zahradní slavnosti. Máme pro Vás a Vaše děti nachystány tematicky zaměřené dílničky, při nichž si budete moci vyrobit něco pěkného společně se svým dítětem. Pro Vás, rodiče, připravujeme besedy s odborníky k tématům, která Vás zajímají.

Snažíme se vytvářet podnětné a obsahově bohaté prostředí pro Vaše děti. Velké úsilí věnujeme tomu, aby veškeré činnosti provázela radostná atmosféra.


Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných zák…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředite…

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací