Zpět

Náš tým zaměstnanců

Na vzdělávání  dětí a chodu 1.mateřské školy v Mostě, se podílí týmy kvalifikovaných pracovníků kteří uznávají společně vytvořené hodnoty jako spolupráce, otevřenost, vzájemná důvěra,  podpora a principy.
1.mateřskou školu, Most tvoří šest odloučených pracovišť s týmy profesionálních pedagogů, kteří kladou důraz na rostoucí požadavky moderní doby a přicházejí s novými nápady. Svým přístupem se snaží podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a také usilují o vytváření optimálních podmínek pro  individuální osobnostní rozvoj dítěte v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.
Nedílnou součástí našeho týmu jsou nepedagogičtí pracovníci, kteří zabezpečují zázemí pro pedagogickou práci a tím vytvářejí nejlepší podmínky pro fungování naší školy.


Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných zák…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředite…

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací