Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Náš tým zaměstnanců

Na vzdělávání  dětí a chodu 1.mateřské školy Most, se podílí týmy kvalifikovaných pracovníků, kteří uznávají společně vytvořené hodnoty jako spolupráce, otevřenost, vzájemná důvěra,  podpora a principy.
1.mateřskou školu Most, tvoří šest odloučených pracovišť mateřských škol s týmy profesionálních pedagogů, kteří kladou důraz na rostoucí požadavky moderní doby a přicházejí s novými nápady. Svým přístupem se snaží podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a také usilují o vytváření optimálních podmínek pro  individuální osobnostní rozvoj dítěte v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.
Nedílnou součástí našeho týmu jsou nepedagogičtí pracovníci, kteří zabezpečují zázemí pro pedagogickou práci a tím vytvářejí nejlepší podmínky pro fungování naší školy.
Mgr. Šárka Procházková 
ředitelka školy

MiniTechnohraní 2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod., na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude tradičně konat na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Bude nám potěšení se s Vámi osobně setkat na našich statovištíc…

Více informací

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali, že stále probíhají Dny otevřených dveří na všech našich mateřských školách. Tyto akce jsou plánovány ve stejný čas od 15:30 do 17:00 hodin. Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro vás, abyste si mohli p…

Více informací

Děti z našich mateřských škol Most zazářily na Velikonočním jarmarku v Mostě

Dne 25. března 2024 se na náměstí v Mostě konal tradiční Velikonoční jarmark, který letos nabídl nejen tradiční jarní pochoutky a řemeslné výrobky, ale také nezapomenutelné umělecké představení. Hvězdou tohoto dne byly  děti z  našich mateřských škol…

Více informací