Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky


POPLATKY V 1.mateřské škole Most :    ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Číslo účtu

240466782 / 0600

Konstantní symbol

0558

Variabilní symbol

každému dítěti byl přidělen VS zvlášť pro platbu stravného a zvlášť pro platbu školného, každá platba tedy proběhne samostatně

Poznámka pro příjemce

uvést jméno a příjmení dítěte

STRAVNÉ pro všechna OP mimo OP Kmocha

Poskytovaná jídla včetně pitného  režimu

Výše měsíční zálohy

Pro děti ve věku do 6 let *

Pro děti ve věku 7 – 10 let *

Přesnídávka

   240 Kč

   260 Kč

Přesnídávka, oběd

   800 Kč

    840 Kč

Přesnídávka, oběd, svačina

1 000 Kč

1 100 Kč

 STRAVNÉ pouze pro OP Kmocha ( nepřetřitý internátní provoz)

Poskytovaná jídla včetně pitného režimu

Výše měsíční zálohy

Pro děti ve věku do 6 let *

Pro děti ve věku 7 - 10 let *

Celodenní stravování 

1 550 Kč

1 620 Kč

ŠKOLNÉ výše školného od 1.9.2023 činí 600 Kč měsíčně.

  • Školné neplatí děti, pro které je vzdělávání povinné, tzn. že dítě neplatí od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  • Úplata za stravování  a školné se hradí  formou měsíční zálohy.
  • Veškeré informace o způsobu plateb podá  vedoucí odloučeného pracoviště, popř. ekonomka školy.
  • Vyúčtování stravného se provádí 2 x ročně vždy k 31.8. s výplatou do 30.9.  a 31.12. s výplatou do 31.1. následujícího roku.

MiniTechnohraní 2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod., na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude tradičně konat na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Bude nám potěšení se s Vámi osobně setkat na našich statovištíc…

Více informací

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali, že stále probíhají Dny otevřených dveří na všech našich mateřských školách. Tyto akce jsou plánovány ve stejný čas od 15:30 do 17:00 hodin. Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro vás, abyste si mohli p…

Více informací

Děti z našich mateřských škol Most zazářily na Velikonočním jarmarku v Mostě

Dne 25. března 2024 se na náměstí v Mostě konal tradiční Velikonoční jarmark, který letos nabídl nejen tradiční jarní pochoutky a řemeslné výrobky, ale také nezapomenutelné umělecké představení. Hvězdou tohoto dne byly  děti z  našich mateřských škol…

Více informací