Zpět

Poplatky

POPLATKY V 1MŠ     :    ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Číslo účtu

240466782 / 0600

Konstantní symbol

0558

Variabilní symbol

každému dítěti byl přidělen VS zvlášť pro platbu stravného a zvlášť pro platbu školného, každá platba tedy proběhne samostatně

Poznámka pro příjemce

uvést jméno a příjmení dítěte

STRAVNÉ

Pro všechna OP mimo OP Kmocha

Poskytovaná jídla včetně pitného  režimu

Výše měsíční zálohy

Pro děti ve věku do 6 let *

Pro děti ve věku 7 – 10 let *

Přesnídávka

   240 Kč

   260 Kč

Přesnídávka, oběd

   800 Kč

    840 Kč

Přesnídávka, oběd, svačina

1 000 Kč

1 100 Kč

 Pouze pro OP Kmocha (internátní režim)

Poskytovaná jídla včetně pitného režimu

Výše měsíční zálohy

Pro děti ve věku do 6 let *

Pro děti ve věku 7 - 10 let *

Celodenní stravování 

1 550 Kč

1 620 Kč

ŠKOLNÉ

Výše školného je 528 Kč měsíčně.

Školné neplatí děti, pro které je vzdělávání povinné, tzn. že dítě neplatí od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za stravování  a školné se hradí  formou měsíční zálohy.

Veškeré informace o způsobu plateb podá  vedoucí odloučeného pracoviště, popř. ekonomka školy.

Vyúčtování stravného se provádí 2 x ročně vždy k 31.8. s výplatou do 30.9.  a 31.12. s výplatou do 31.1. následujícího roku.


Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných zák…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředite…

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací