Zpět

Aktuality

Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Pondělí, 26.09.2022

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných základech a že jde o kvalitní, důvěryhodný program, do kterého jsme se zapojily. Jsme škola otevřená rodičům, proto jsme se na základě splnění náročných kritérií zapojily do projektu Rodiče vítáni a od školního roku 2022/2023 jsme certifikovanou školou…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Středa, 21.09.2022

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředitelka školy

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Neděle, 11.09.2022

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací

Změny ve stravném a školném od 1.9.2022

Pondělí, 01.08.2022

Vážení rodiče, vzhledem k celkovému zdražování potravin, energií apod. jsme nuceni od 1.9.2022 navýšit cenu stravného a školného. Navýšení trvalých příkazů na měsíc září si prosím nastavte k 20.srpnu 2022 Školné  pro školní rok 2022/2023 stanovil ředitel v souladu s ustanoveními § 123 školského zákona a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, vše v platném znění, úplatu ve výši 528  Kč měsíčně.  Úplata na měsíc září 2022 bude uhrazena na účet školy…

Více informací

soutěž „PO očima dětí a mládeže“

Úterý, 17.05.2022

Děti z  mateřské školy  Fr. Kmocha se na jaře  zúčastnily soutěže „PO očima dětí a mládeže“  Dne 18.5.2022  jsou pozvány na slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola soutěžě, kde i budou mít taneční vystoupení. Děkujeme za účast na slavnostním vyhlášení a  gratulujeme k úžasnému umístění.  Mgr. Šárka Procházková, ředitelka školy 

Více informací

OD 19.4.2022 ŠKOLKA BĚLEHRADSKÁ OPĚT OTEVŘENA

Neděle, 17.04.2022

Vážení rodiče, po náročné opravě, kdy se muselo přistpupit ke kompletní výměně rozvodů vody v celém areálu školy je od 19.4.2022 škola opět otevřena.  Musím poděkovat rodičům, kteří i v této pro všechny složité době pochopili závažnost situace a souhlasili s dočasným umístěním do ostatních školek 1.MŠ. Most. Mgr. Šárka Procházková

Více informací

Velikonoční přání

Čtvrtek, 14.04.2022

Více informací

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

Pondělí, 28.03.2022

Vážení rodiče, provoz v našich mateřských školách bude zajištěn po celou dobu letních prázdnin 2022. Byl sestaven časový harmonogram letního provozu tak, aby jste měli možnost, v případě potřeby, umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu (viz tabulka).  Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících jsou  zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol.  Harmonogram letního provozu

Více informací

Webinář pro rodiče "Jak poznat, že je dítě připravené na školní docházku"

Pondělí, 14.03.2022

Dovolte mi Vás informovat o webináři pro rodiče na téma „Aby škola byla místem, kam se těšíme..“  pod vedením odborné lektorky Mgr. Bednářové. Tento on-line seminář se uskuteční dne 24.3.2022 od 17:00 do cca 20:00h.  V rámci webináře se rodiče mimo jiné dozvědí, jak poznat, že je dítě připravené na školní docházku, co všechno by mělo umět, jak s ním nejlépe pracovat, aby nástup do školy dobře zvládlo aj.  Zaevidování na webinář není nutný, kapacita není omezena a zájemci se tudíž přihlásí pří…

Více informací

Uzavření školky BĚLEHRADSKÁ z důvodu havárie

Čtvrtek, 17.03.2022

Vážení rodiče, z důvodu rozsáhlé havárie vodovodního potrubí, jsme nuceni omezit provoz celé budovy mateřské školy BĚLEHRADSKÁ. Na základě ustanovení § 3 odst. 2  vyhlášky  č. 14/2005, Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, ředitelka 1. mateřské školy, Most, přerušuje provoz MŠ Bělehradská. Od pondělí  07.03.2022 je po dobu probíhajích  oprav pro dětí a personál zajištěno náhradní zázemí v níže uvedených školkách. N Á H R A D N Í   Š K O L K Y: 1.třída KOŤÁTKA           …

Více informací
Přejít na stránku: 1

Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Pondělí, 26.09.2022

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných zák…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Středa, 21.09.2022

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředite…

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Neděle, 11.09.2022

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací