Zpět

O nás

1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace, (dále jen 1. MŠ) je nově zřízenou organizací, vzniklou při reorganizaci mateřských škol zřízených statutárním městem Most. Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 7. 2021. Činnost mateřské školy organizace zahájí dne 1. 1. 2022.

Součástí 1. mateřské školy bude od 1. 1. 2022 šest odloučených pracovišť:

  • OP Bělehradská, Bělehradská 532, 434 01 Most
  • OP Františka Kmocha, Františka Kmocha 1820, 434 01 Most
  • OP Husitská, Husitská 1683, 434 01 Most
  • OP K. H. Borovského, K. H. Borovského 1145, 434 01 Most
  • OP Pod Lajsníkem, Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most
  • OP U Cáchovny, U Cáchovny 2748, 434 01 Most.
1. MŠ zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí zpravidla od 2 do 6 let věku. Celková kapacita 1. MŠ je 469 dětí, o které se starají kvalifikované učitelky v celkem 20 třídách.
Provoz jednotlivých odloučených pracovišť začíná v 6 hodin a končí v 16 hodin. Výjimkou je odloučené pracoviště Františka Kmocha, které zajišťuje pro rodiče také internátní provoz, tzn. 24 hodin sedm dnů v týdnu.
Jedním z odloučených pracovišť 1. MŠ je mateřská škola v Husitské ulici, která se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogičtí pracovníci zde uplatňují své široké vědomosti a dovednosti z oboru speciální pedagogiky. K dispozici je zde také velký výběr didaktických pomůcek a hraček.
Všechny mateřské školy jsou umístěny v klidném prostředí poblíž centra města Mostu, v dosahu městské hromadné dopravy. U všech mateřských škol je možnost parkování osobních automobilů.
Všechny mateřské školy jsou umístěny ve zrekonstruovaných a moderních budovách a vyhovují všem hygienickým požadavkům. Děti jsou vzdělávány v příjemném prostředí tříd, na které bezprostředně navazují toalety a umývárna. Každá třída má k dispozici svou šatničku, kde má dítě svůj prostor na odkládání oblečení. Každá třída je vybavena stolky s židličkami a nábytkem, uzpůsobeným dětským potřebám. Především zde ale děti mají k dispozici spoustu nových a moderních hraček, tělocvičného náčiní i didaktických pomůcek. Na budovu každé mateřské školy bezprostředně navazuje rozlehlá školní zahrada se vzrostlou zelení. Školní zahrada je dostatečně využívána k dětským hrám i sportování během celého školního roku. Školní zahrady mají prostorný travnatý terén, pískoviště, mlhoviště pro letní osvěžení i moderní herní prvky, pro zábavu dětí i jejich sportovní vyžití.
Děti se vzdělávají v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ze kterého vychází školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání jednotlivých mateřských škol.
Naším hlavním záměrem je, aby se u nás děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené.

Galerie16.10.2023 ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ BĚLEHRADSKÁ - PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí rodiče, už se nám blíží také úplný návrat žáků do mateřské školy  Bělehradská, na které probíhala od prázdnin rozáhlá rekonstrukce. Ráda bych vám všem poděkovala za nesmírnou trpělivost a podporu dětí. Uvědomujeme si, jak náročné pro…

Více informací

Lampionový průvod - park Šibeník

Dětmi vytvořená díla - dýňové strašidla, podzimníčky a jiné podzimní dekorace - označená jmény Vašich dětí, budou od 31.10.2023 vystavena v atriu Magistrátu města Mostu, kde je bude moci obdivovat široká veřejnost. Společně s Vámi je v atriu rozzářím…

Více informací