HURÁ PRÁZDNINY více informací
Zavřít
Zpět

O nás

 
  1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace, (dále jen 1.MŠ) je nově zřízenou organizací, vzniklou při reorganizaci mateřských škol zřízených statutárním městem Most.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 7. 2021. Činnost 1. MŠ byla zahájena dne 1. 1. 2022. 

Součástí 1.MŠ, je od 1. 1. 2022 šest akreditovaných odloučených pracovišť, našich školek.

Jedná se o:

  • OP Bělehradská, se sídlem Bělehradská 532, 434 01 Most
  • OP Františka Kmocha, se sídlem Františka Kmocha 1820, 434 01 Most
  • OP Husitská, se sídlem Husitská 1683, 434 01 Most
  • OP K. H. Borovského, se sídlem K. H. Borovského 1145, 434 01 Most
  • OP Pod Lajsníkem, se sídlem Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most
  • OP U Cáchovny, se sídlem U Cáchovny 2748, 434 01 Most 

 1.MŠ, zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí zpravidla od 2 do 6 let věku. Celková kapacita je 469 dětí, o které se starají plně kvalifikované učitelky v celkem 20 třídách. Díky vysoké kvalitě a rozsahu služeb, nadstandardnímu vybavení školek a spolupráci s mnoha dalšími subjekty, patří naše školky mezi jedny z nejlepších v Mostě.

Provoz jednotlivých školek začíná od 6,00 hod. a končí v 16,30 hod.  Výjimkou je mateřská škola Františka Kmocha, která jako jediná v Mostě zajišťuje nepřetržitý provoz, tj. školka je pro rodiče k dispozici 24 hodin denně. Tímto provozem chceme pomoci rodičům malých dětí, kteří pracují ve směnném či nepřetržitém provozu a nemohou se v době zaměstnání o své děti postarat, jedná se o např. zaměstnance Krajské zdravotní, ORLEN Unipetrol či Amazonu.

Naše mateřská škola v Husitské ulici je zase mimořádná v tom, že se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci zde uplatňují své široké odborné vědomosti a dovednosti z oboru speciální pedagogiky. Pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami je ve školce k dispozici velký výběr didaktických pomůcek a hraček.

Od 1.9.2023 byla zřízena v mateřské škole K. H. Borovského nově třída, která se také zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. I zde se dětem věnují plně kvalifikovaní pedagogové a školka je pro potřeby dětí nadstandardně vybavena veškerými pomůckami a podnětnými hračkami.


Všechny naše mateřské školy se nacházejí v klidném prostředí poblíž centra města Mostu a zároveň v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. Kromě toho je u všech mateřských škol možnost krátkodobého zaparkování osobních automobilů, takže vždy můžete u školky pohodlně zaparkovat a své děti nám v klidu a bezpečně předat.

Naše mateřské školy se nacházejí ve zrekonstruovaných a zcela moderních budovách, které vyhovují všem hygienickým nárokům. Prostory, ve kterých budou Vaše děti trávit čas, jsou zcela nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené vzdělávání Vašich dětí i jejich potřebám. Každá třída ve školce je vybavena stolky, židličkami a nábytkem, plně uzpůsobeným dětem. Děti zde mají také k dispozici spoustu nových, zajímavých a podnětných hraček, tělocvičného náčiní i didaktických pomůcek. Některé naše školky jsou vybaveny i výtvarnými ateliéry či keramickou dílnou. Každá třída má k dispozici svou šatničku, kde má dítě svůj prostor na odkládání oblečení. Součástí tříd je také umývárna se sprchovým koutem a sociálním zařízením.


Ve všech třídách je každý den dětem poskytováno mnohostranné vzdělávání s promyšleným denním programem. Pedagogičtí pracovníci se věnují dětem s potřebnou odbornou i speciální péčí. V rámci vzdělávání dětí klademe důraz na jejich samostatnost, tradice a environmentální výchovu. Rozvíjíme v dětech smysl pro zdraví a formujeme jejich kladný vztah k přírodě. Využíváme kreativitu a originalitu, zároveň se zaměřujeme na individuální potřeby dětí. 

Na budovu každé mateřské školy bezprostředně navazuje rozlehlá školní zahrada se vzrostlou zelení, kterou společně s dětmi upravujeme, zakládáme např. i bylinkové záhonky. V rámci budování kladného vztahu k přírodě s dětmi společně vysazujeme nové stromky, okrasné květiny a keře, o které se pak všichni staráme a pečujeme o ně. Naše krásné školní zahrady mají pro hry dětí prostorný travnatý terén, pískoviště i moderní herní prvky pro zábavu i sportovní vyžití dětí. Každá naše zahrada má také nezbytné mlhoviště, které je neocenitelné pro letní osvěžení dětí v době velkých veder.

Děti se vzdělávají v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ze kterého vychází školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání jednotlivých mateřských škol.

Naším prvotním a hlavním záměrem je, aby se u nás děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu a především byly šťastné a spokojené.


Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost si prohlédnout si jednotlivé školky ve 3D prohlížení. 

 


Galerie


“Hurá prázdniny” oslava příchodu letních prázdnin

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení školního roku 2024, které se koná 12. června 2024 od 16:00 do 18:00 hodin v amfiteátru Benedikt. Tato akce je určena pro děti a připraveno je plno soutěží a legrace! Těšíme se na Vaši účast! Mgr. Šárka Proc…

Více informací

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

"V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), jednotlivé školky 1. MŠ Most začí…

Více informací

MiniTechnohraní 2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod., na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude tradičně konat na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Bude nám potěšení se s Vámi osobně setkat na našich statovištíc…

Více informací