Zpět

O nás

1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace, (dále jen 1. MŠ) je nově zřízenou organizací, vzniklou při reorganizaci mateřských škol zřízených statutárním městem Most. Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 7. 2021. Činnost mateřské školy organizace zahájí dne 1. 1. 2022.

Součástí 1. mateřské školy bude od 1. 1. 2022 šest odloučených pracovišť:

  • OP Bělehradská, Bělehradská 532, 434 01 Most
  • OP Františka Kmocha, Františka Kmocha 1820, 434 01 Most
  • OP Husitská, Husitská 1683, 434 01 Most
  • OP K. H. Borovského, K. H. Borovského 1145, 434 01 Most
  • OP Pod Lajsníkem, Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most
  • OP U Cáchovny, U Cáchovny 2748, 434 01 Most.
1. MŠ zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí zpravidla od 2 do 6 let věku. Celková kapacita 1. MŠ je 469 dětí, o které se starají kvalifikované učitelky v celkem 20 třídách.
Provoz jednotlivých odloučených pracovišť začíná v 6 hodin a končí v 16 hodin. Výjimkou je odloučené pracoviště Františka Kmocha, které zajišťuje pro rodiče také internátní provoz, tzn. 24 hodin sedm dnů v týdnu.
Jedním z odloučených pracovišť 1. MŠ je mateřská škola v Husitské ulici, která se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogičtí pracovníci zde uplatňují své široké vědomosti a dovednosti z oboru speciální pedagogiky. K dispozici je zde také velký výběr didaktických pomůcek a hraček.
Všechny mateřské školy jsou umístěny v klidném prostředí poblíž centra města Mostu, v dosahu městské hromadné dopravy. U všech mateřských škol je možnost parkování osobních automobilů.
Všechny mateřské školy jsou umístěny ve zrekonstruovaných a moderních budovách a vyhovují všem hygienickým požadavkům. Děti jsou vzdělávány v příjemném prostředí tříd, na které bezprostředně navazují toalety a umývárna. Každá třída má k dispozici svou šatničku, kde má dítě svůj prostor na odkládání oblečení. Každá třída je vybavena stolky s židličkami a nábytkem, uzpůsobeným dětským potřebám. Především zde ale děti mají k dispozici spoustu nových a moderních hraček, tělocvičného náčiní i didaktických pomůcek. Na budovu každé mateřské školy bezprostředně navazuje rozlehlá školní zahrada se vzrostlou zelení. Školní zahrada je dostatečně využívána k dětským hrám i sportování během celého školního roku. Školní zahrady mají prostorný travnatý terén, pískoviště, mlhoviště pro letní osvěžení i moderní herní prvky, pro zábavu dětí i jejich sportovní vyžití.
Děti se vzdělávají v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ze kterého vychází školní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání jednotlivých mateřských škol.
Naším hlavním záměrem je, aby se u nás děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené.

Galerie


Rodiče vítáni – škola otevřená rodičům

Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně. Celý projekt Rodiče vítáni byl původně vytvořen neziskovou organizací EDUin. Certifikace tak dává jistotu, že je vytvořena na smysluplných zák…

Více informací

Zpráva pro rodiče volná místa v MŠ

Vážení rodiče, na MŠ K.H.Borovského můžeme přijmout 19 dětí ve věku 2-6 let. Na MŠ Pod Lajsníkem 5 dětí ve věku 2-6 let. A MŠ Fr. Kmocha 1 dítě ve věku 2-6 let. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.  Mgr. Šárka Procházková ředite…

Více informací

HURÁ DO ŠKOLKY

Z důvodu špatného počasí vám s lítostí musíme oznámit, že dnešní slavnostní zahájení školního roku, překládáme na úterý 13.9.2022, místo a čas zůstává ...Děkujeme 

Více informací